Strona główna

INICJATYWY Z UDZIAŁEM OSÓB 50+ A ROZWÓJ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO W WOJ. LUBUSKIM – DIAGNOZA I EWALUACJA To projekt badawczy realizowany przez zespół z Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Obserwatorium Kultury.

Projekt będzie realizowany na terenie województwa lubuskiego w latach 2013-2014. Badania mają na celu identyfikację inicjatyw, które angażują osoby w wieku 50+, określenie form, obszarów oraz częstotliwości ich występowania. W kręgu naszego zainteresowania leżą inicjatywy kreowane przez tzw. tradycyjne instytucje kultury (domy kultury, biblioteki, muzea itd. ) oraz działające w sferze kultury organizacje pozarządowe i podmioty gospodarcze. Chcemy również zbadać, czy inicjatywy angażujące osoby 50+ spełniają ich oczekiwania, są użyteczne, interesujące poznawczo i przydatne dla rozwoju kapitału społecznego, stosując podejście ilościowe i jakościowe. W wyniku przeprowadzonej przez nas diagnozy i ewaluacji powstaną dostępne on-line: baza i mapa interesujących nas inicjatyw oraz raport końcowy prezentujący wyniki badań.

Go to Top